دریافت دمو نرم افزار مدیریت HSE

جهت دریافت دموی نرم افزار و آگاهی از انواع ماژول های اختصاصی این نرم افزار، اعم از (مدیریت سیستم، مدیریت ریسک، مدیریت پرمیت و غیره) با شماره ۰۹۱۴۶۰۰۳۰۰۲ و یا ۰۴۴۳۳۴۶۵۵۷۵ تماس حاصل فرمایید.